Duurzaam reizen is reizen met meerwaarde

Hoe geven wij inhoud aan duurzaam reizen

Duurzaam toerisme is meer dan een ‘marketingsausje’. Met Pure Nepal Reizen kiest u voor een duurzame vakantie. Duurzaamheid waarmaken – Pure Nepal doet dit vanaf de start van het reisbureau. Pure Nepal Reizen is steeds op zoek naar mogelijkheden om duurzaamheid te combineren met fantastische reiservaringen voor haar gasten. Pure Nepal biedt daarmee reizen met meerwaarde.

 

Duurzaam voor u

Reizen met Pure Nepal betekent dat u kiest voor kleinschaligheid en authentieke ervaringen. Voor hartelijke gastvrijheid. Voor bewust omgaan met omgeving en voorzieningen. Afzien van westerse luxe is een optie, in ruil voor onvergetelijke ontmoetingen met land en mensen. U kiest voor een avontuurlijke vakantie, misschien wel de reis van uw leven! Pure Nepal Reizen stelt uw ideale reisprogramma met u samen.

Duurzaamheid in Nepal

Pure Nepal Reizen volgt twee lijnen voor duurzaamheid in Nepal:

 • Ontwikkelingskansen voor de lokale bevolking met respect voor tradities en cultuur. ‘Wat mensen uit Oost en West voor elkaar kunnen betekenen’
 • Aandacht voor de omgeving, de natuur en het milieu. ‘De bergen en de valleien moeten mooi blijven!’

Ontmoeting tussen culturen

Nepal is het thuisland van zeer gevarieerde bevolkingsgroepen. Van oorspronkelijk Indo-Nepalese en Indiase afkomst, tot oud-Nepalese bergvolken in de meer geïsoleerde gebieden. Veel Nepalese gebieden en dorpen zijn alleen te voet bereikbaar. De contacten met westerse bezoekers en culturen  zijn de afgelopen decennia op gang gekomen, maar nog lang niet overal vanzelfsprekend.

 

Dorpen waar de eeuwenoude geschiedenis voortleeft

Pure Nepal kent mensen, omstandigheden en gebruiken. Via Pure Nepal  kunt u kennismaken met de authentieke leefwijzen in kleine dorpen. U ontmoet er de eeuwenoude geschiedenis, die daar nog altijd voortleeft.

 • Pure Nepal organiseert alleen kleinschalige bezoeken van westerse gasten
 • Pure Nepal bereidt deze bezoeken op locatie voor
 • Pure Nepal maakt u wegwijs in tradities en gebruiken

Nepalese gastfamilies en hun bezoekers krijgen door deze voorbereiding gelegenheid om op een respectvolle manier kennis te maken met elkaar en met andere gewoonten.

Meedoen mag

De Nepalese religies, culturen en tradities zijn talrijk. Bijna elke dag is er wel iets te vieren! De tolerantie voor andere religies is groot in Nepal. Ook als westerse bezoeker mag u vaak delen in de vieringen en rituelen. Door simpelweg te zien en te horen; of door mee te doen! Bepaalde rituelen  en tempels zijn echter  voorbehouden aan de religieuzen. Om misverstanden te voorkomen kan Pure Nepal u tips geven over ‘do’s en don’ts’.

Weten en beschermen

Meer weten en begrip van de culturen en tradities biedt u als bezoekers een nog rijkere ervaring. Daarnaast is kennis en begrip een van de manieren om de Nepalese culturen en tradities te beschermen. Pure Nepal geeft  haar  gasten het  boekje  ‘Nepalese customs and manners’.
Hebt u belangstelling voor de cultuur en religies in Nepal? Pure Nepal Reizen voorziet u graag van lokale informatie en een gids die met u meegaat.

Duurzaam reizen is rekening houden met

natuur en milieu

Pure Nepal Reizen organiseert graag trekkings in de overweldigende natuur van de Himalaya. Maar ook tochten door lagergelegen heuvels en groene valleien. Of jungletrips in het tropische laagland van de Terai. Dat kan zonder de natuur te beschadigen, uit te putten of te vervuilen. In de Himalaya, maar ook de andere gebieden in Nepal hebben eenvoudige maatregelen veel effect.

Wat doet Pure Nepal om de bergen en valleien mooi te houden?
 • Reizigers gaan in kleine groepen, in tweetallen of individueel op pad.
 • Ter plaatse bekende gidsen en/of dragers gaan mee als begeleider.
 • Navulbare waterflessen adviseren en verkopen.
 • Afval en verpakkingsmateriaal gaan mee terug, of laten we op speciale verzamelpunten achter.
 • Verstandig gebruik van brandstof in de koude gebieden.
 • Planten en dieren volop bekijken, zonder te verstoren.
Speciale aandacht voor het Himalayagebergte

De levende natuur in het gebergte van de Himalaya is extreem kwetsbaar. De lage temperaturen veroorzaken zeer langzame groei van planten en bomen. Dieren in deze omgevingen zijn daar weer afhankelijk van. In tegenstelling met de imposante grootsheid van de bergen, is het ecosysteem er fragiel. Voor zover er mensen wonen in deze gebieden, zijn ook zij grotendeels afhankelijk van de schaarse opbrengst van de natuur. Alle andere levensbenodigdheden moeten te voet worden aangevoerd. Zelfs biologisch afval wordt zeer langzaam afgebroken.

Ontwikkelingskansen

Nepal is een van de armste landen ter wereld.

Naast landbouw is toerisme de grootste inkomstenbron in Nepal. Reizigers en toeristen brengen werkgelegenheid mee. De lokale bevolking plukt daar echter zelden de vruchten van. Er is onder de Nepalese bevolking nog veel analfabetisme. Werken onder slechte omstandigheden en tegen een schamel loon is aan de orde van de dag.

Vooruitgang door individuele ontwikkeling

Pure Nepal Reizen benut kansen om via het toerisme de vooruitgang en ontwikkeling van mensen te bevorderen. Pure Nepal Reizen doet dat door:

 • lokale mensen op te leiden en aan werk te helpen
 • te zorgen voor goede werkomstandigheden voor haar dragers en gidsen
 • loon dat passend is bij de zwaarte en verantwoordelijkheid van het werk
 • het organiseren van Home Stay
Succesvolle verbinding met Stichting Diyo Nepal

Pure Nepal Trekking en Expedition is verbonden met de Stichting Diyo Nepal. Dit blijkt al vijf jaar een succesvolle manier te zijn om duurzame kleinschalige ontwikkeling in gang te zetten.

Stichting Diyo Nepal
voor duurzame kleinschalige ontwikkeling

Stichting Diyo Nepal is een vrijwilligersorganisatie, in 2007 opgericht in Nederland op initiatief van Ilse Bennink. Stichting Diyo Nepal werkt voor het Dhading district in Nepal.

Achter kleurrijke sari’s en rinkelende armbanden…

Ilse Bennink woont vanaf 2007 in Kathmandu. “Ik heb grote bewondering en respect gekregen voor de Nepalese mensen die leerde kennen. Achter de kleurrijke sari’s, de rinkelende armbanden en de traditionele hoeden die de mannen dragen gaat grote armoede schuil. Ik had het gevoel dat ik iets voor hen kon doen, hoe klein ook. Dat werd het begin van Stichting Diyo Nepal.

Ik wens het niemand toe om zo op te groeien…

Shiva Sapkota nam als kind zelf het initiatief om naar school te gaan. Over zijn jeugd zegt hij: “Ik wens het niemand toe om op te groeien in de omstandigheden die wij  als kinderen meemaakten”. Shiva ervaart dat het kleine dingen zijn, die het begin maken van een grote verandering in iemands leven. “Als hindoe geloof ik dat het mijn karma is om de ogen te openen en anderen te helpen. Met een klein beetje hulp kan iemand heel veel bereiken. Diyo Nepal geeft mensen in ons werkgebied zo’n steun in de rug.”

Communicatie en samenwerking maken verschil

Draagvlak is de eerste voorwaarde voor succes. Shiva en Ilse Sapkota besteden veel aandacht aan de communicatie met de mensen voor wie ze werken en met de plaatselijke overheden. Daarnaast werken zij intensief samen met de lokale scholen en ziekenhuizen. De projecten in het Dhading district voeren Ilse en Shiva als vrijwilliger uit. Samen met vele plaatselijke vrijwilligers, waar onder artsen en andere professionals.

Acties en evenementen in Nederland

Stichting Diyo Nepal organiseert acties en evenementen in Nederland. De opbrengsten daarvan maken kleinschalige en duurzame ontwikkelingsprojecten in Nepal mogelijk. Dankzij donaties, sponsoring en samenwerking heeft Stichting Diyo Nepal voor veel mensen in Nepal al iets kunnen betekenen.

Share this - will support us